Lời bài hát: Tuyệt tình ca – cải lương hay nhất trước 1975

Tuyệt tình ca – cải lương hay nhất trước 1975 -

Tuyệt tình ca – cải lương hay nhất trước 1975