Lời bài hát: Vở cải lương Bảo Rừng – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ

Vở cải lương Bảo Rừng – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ -

Vở cải lương Bảo Rừng – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ