Lời bài hát: Vở cải lương Một ngày làm vua (Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ Xưa)

Vở cải lương Một ngày làm vua (Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ Xưa) -

Vở cải lương Một ngày làm vua (Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ Xưa)