Lời bài hát: Cải lương sân khấu Tô Ánh Nguyệt – Thanh Sang, Diệp Lang

Cải lương sân khấu Tô Ánh Nguyệt – Thanh Sang, Diệp Lang -

Cải lương sân khấu Tô Ánh Nguyệt – Thanh Sang, Diệp Lang