Lời bài hát: Vở chèo Người mài ngọc– Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Đoàn chèo Hà Tây biểu diễn

Vở chèo Người mài ngọc– Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Đoàn chèo Hà Tây biểu diễn -

Vở chèo Người mài ngọc– Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Đoàn chèo Hà Tây biểu diễn