Lời bài hát: Vùng sáng Dương Kinh – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Hải Phòng biểu diễn

Vùng sáng Dương Kinh – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Hải Phòng biểu diễn -

Vùng sáng Dương Kinh – Tuyển tập những vở chèo cổ hay nhất do Nhà hát chèo Hải Phòng biểu diễn