Lời bài hát: Album Đồng Đội | Nhạc Cách Mạng, Nhạc Trữ Tình

Album Đồng Đội | Nhạc Cách Mạng, Nhạc Trữ Tình -

Album Đồng Đội | Nhạc Cách Mạng, Nhạc Trữ Tình