Lời bài hát: Anh Thơ Trọng Tấn – 13 Ca Khúc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất

Anh Thơ Trọng Tấn – 13 Ca Khúc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất - ,

Anh Thơ Trọng Tấn – 13 Ca Khúc Dân Ca Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất