Lời bài hát: Anh Thơ Trọng Tấn – Ca Nhạc Trữ Tình Quê Hương Tuyển Chọn

Anh Thơ Trọng Tấn – Ca Nhạc Trữ Tình Quê Hương Tuyển Chọn - ,

Anh Thơ Trọng Tấn – Ca Nhạc Trữ Tình Quê Hương Tuyển Chọn