Lời bài hát: Liên khúc nhạc quê hương truyền cảm hứng cho ngày mới tươi vui

Liên khúc nhạc quê hương truyền cảm hứng cho ngày mới tươi vui - ,

Liên khúc nhạc quê hương truyền cảm hứng cho ngày mới tươi vui