Lời bài hát: Cải Lương Cổ Xe Độc Mã – Vũ Linh, Linh Huệ | Cải lương cổ hay nhất

Cải Lương Cổ Xe Độc Mã – Vũ Linh, Linh Huệ | Cải lương cổ hay nhất -

Nghe Cải Lương Cổ Xe Độc Mã MP3

Cải lương Cổ Xe Độc Mã

Tác giả: Viễn Châu.

Với sự tham gia: Vũ Linh, Linh Vương, Linh Huệ, Kiều Hoa, Ngọc Sơn, Tùng Lâm, Thanh Hồng, Hồng Nga.

Cải Lương Cổ Xe Độc Mã – Vũ Linh, Linh Huệ | Cải lương cổ hay nhất