Lời bài hát: Những Bài Ca Cổ Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất – Tuyển Tập Những Bài Ca Cổ Hay Của Tấn Tài

Những Bài Ca Cổ Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất – Tuyển Tập Những Bài Ca Cổ Hay Của Tấn Tài -

Những Bài Ca Cổ Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất – Tuyển Tập Những Bài Ca Cổ Hay Của Tấn Tài