Lời bài hát: Tuồng Cải Lương Kiếm Sĩ Dơi (Bài thơ trên cánh diều) – Minh Phụng, Minh Châu

Tuồng Cải Lương Kiếm Sĩ Dơi (Bài thơ trên cánh diều) – Minh Phụng, Minh Châu - ,

Vở tuồng cổ cải lương Kiếm Sĩ Dơi hay Bài thơ trên cánh diều với sự tham gia của các nghệ sĩ Mỹ Châu, Minh Vương, Tuấn Thanh, Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh, Kim Phương, Hoàng Giang, Văn Chung, Hữu Tài, Thanh Xuân, Đức Vinh.

Tuồng Cải Lương Kiếm Sĩ Dơi (Bài thơ trên cánh diều) – Minh Phụng, Minh Châu