Lời bài hát: Cải lương Phật giáo Quay đầu là bờ – Chiêu Linh, Thanh Long

Cải lương Phật giáo Quay đầu là bờ – Chiêu Linh, Thanh Long - ,

Cải lương Phật giáo Quay đầu là bờ – Chiêu Linh, Thanh Long