Lời bài hát: Trích Đoạn Vụ Án Mã Ngưu -Châu Thanh ft Cẩm Tiên

Trích Đoạn Vụ Án Mã Ngưu -Châu Thanh ft Cẩm Tiên - ,

Trích Đoạn Vụ Án Mã Ngưu -Châu Thanh ft Cẩm Tiên