Lời bài hát: Trích Đoạn Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn – NSND Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tô Châu, Chí Bảo

Trích Đoạn Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn – NSND Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tô Châu, Chí Bảo - , , ,

Trích Đoạn Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn
Ca sỹ: NSND Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tô Châu, Chí Bảo

Trích Đoạn Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn – NSND Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tô Châu, Chí Bảo