Lời bài hát: Hẹn một mùa xuân – Cải lương xưa hay nhất

Hẹn một mùa xuân – Cải lương xưa hay nhất - , , , , ,

Phượng Liên, Út Trà Ôn, Tấn Tài, Minh Phụng, Mỹ Châu, Kim Ngọc, Diệu Nga

Hẹn một mùa xuân – Cải lương xưa hay nhất