Lời bài hát: Câu Hát Quê Hương Xứ Nghệ – Dân Ca Trữ Tình Xứ Nghệ

Câu Hát Quê Hương Xứ Nghệ – Dân Ca Trữ Tình Xứ Nghệ -

Câu Hát Quê Hương Xứ Nghệ – Dân Ca Trữ Tình Xứ Nghệ