Lời bài hát: Những Ca Khúc Về Xứ Nghệ Hay Nhất – Phần 3

Những Ca Khúc Về Xứ Nghệ Hay Nhất – Phần 3 -

Nghe thêm những bài dân ca ví giặm khác file mp3 tại đây:

Những Ca Khúc Về Xứ Nghệ Hay Nhất – Phần 3