Lời bài hát: Những bài Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh hay nhất – phần 2

Những bài Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh hay nhất – phần 2 -

Những bài Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh hay nhất – phần 2