Lời bài hát: Chàng Trai Xứ Nghệ Hát Dân Ca Ngọt Lịm – Nghe Là Mê Mẩn

Chàng Trai Xứ Nghệ Hát Dân Ca Ngọt Lịm – Nghe Là Mê Mẩn -

Chàng Trai Xứ Nghệ Hát Dân Ca Ngọt Lịm – Nghe Là Mê Mẩn