Lời bài hát: Nơi Ấy Quê Nhà – Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Hay Nhất Của Quế Thương

Nơi Ấy Quê Nhà – Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Hay Nhất Của Quế Thương -

Nơi Ấy Quê Nhà – Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Hay Nhất Của Quế Thương