Lời bài hát: Châu Thanh, Phượng Hằng – Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ, trích đoạn Cải Lương Hay Nhất

Châu Thanh, Phượng Hằng – Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ, trích đoạn Cải Lương Hay Nhất - ,

Châu Thanh, Phượng Hằng – Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ, trích đoạn Cải Lương Hay Nhất