Lời bài hát: Cải lương Sông mê – Chí Linh, Vân Hà, Điền Trung, Mỹ Hằng

Cải lương Sông mê – Chí Linh, Vân Hà, Điền Trung, Mỹ Hằng - , , ,

Cải lương Sông mê – Chí Linh, Vân Hà, Điền Trung, Mỹ Hằng