Lời bài hát: Chung Tử Long – Hồng Hạnh – Những bài tân cổ giao duyên trích đoạn cải lương hay nhất

Chung Tử Long – Hồng Hạnh – Những bài tân cổ giao duyên trích đoạn cải lương hay nhất - ,

Chung Tử Long – Hồng Hạnh – Những bài tân cổ giao duyên trích đoạn cải lương hay nhất