Lời bài hát: Tuyển Tập Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Chung Tử Long – Những Bài Tân Cổ Hay Nhất Chung Tử Long

Tuyển Tập Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Chung Tử Long – Những Bài Tân Cổ Hay Nhất Chung Tử Long - ,

Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Chung Tử Long, Hồng Hạnh – Những Bài Cổ Nhạc Cải Lương Tuyển Chọn
1. Anh Ba Khía
2. Anh Không Là Người Giả Dối
3. Bên Cầu Dệt Lụa
4. Cà Phê Miệt Vườn
5. Cô Thắm Về Làng
6. Con Trai Miền Tây
7. Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca
8. Đêm Lạnh Chùa Hoang
9. Giờ Tý Canh Ba
10. Ngưu Lang Chức Nữ
11. Nợ Duyên
12. Tin Đồn

Tuyển Tập Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Chung Tử Long – Những Bài Tân Cổ Hay Nhất Chung Tử Long