Lời bài hát: Dân ca Nghệ Tĩnh – Những bài hát hay nhất -Tuyển chọn Dân ca Nghệ Tĩnh

Dân ca Nghệ Tĩnh – Những bài hát hay nhất -Tuyển chọn Dân ca Nghệ Tĩnh -

Dân ca Nghệ Tĩnh – Những bài hát hay nhất -Tuyển chọn Dân ca Nghệ Tĩnh