Lời bài hát: Dâng Văn Chầu Tổ Thôn An Trạch || Nhớ Về Tổ Tiên Trong Tết Thanh Minh

Dâng Văn Chầu Tổ Thôn An Trạch || Nhớ Về Tổ Tiên Trong Tết Thanh Minh -

Dâng Văn Chầu Tổ Thôn An Trạch || Nhớ Về Tổ Tiên Trong Tết Thanh Minh