Lời bài hát: Hầu Đồng Xuân 2018 cầu tài lộc,bình an gia đình cả năm | Đồng cô 36 giá hát văn hầu đồng

Hầu Đồng Xuân 2018 cầu tài lộc,bình an gia đình cả năm | Đồng cô 36 giá hát văn hầu đồng -

Nghe thêm những giá đồng khác tại đây:

Nghệ nhân ưu tú Bùi Quốc Thi: Người truyền giữ Chầu văn

Xuân Hinh với hát chầu văn

Chầu văn Cô Bơ

Chầu văn Cô Chín đền Sòng

Chầu văn Cô đôi cam đường

Chầu văn Chúa nguyệt hồ

Dân ca ba miền: Những bài chầu văn Huế hay nhất

Dân ca ba miền chầu văn Huế Hồn quê

Tuyển tập những bài hát chầu văn của NSUT Văn Chương

Hát chầu văn tuyển chọn

Hát chầu văn ông Hoàng Mười hay nhất

Hát chầu văn Huế

Chầu văn

Chầu văn Cô đôi

Chầu văn cậu bé

Chầu văn cô bé

Hát chầu văn ba giá đồng hay

Những bài hát chầu văn tuyển chọn hay nhất

Hát chầu văn nghĩa Mẹ công Cha

Chầu Văn Huế (Tình Đất Phương Nam)

Cô gái Thành Nam và tiếng hát chầu văn

Chầu văn Tình Mẹ karaoke

Hầu Đồng Xuân 2018 cầu tài lộc,bình an gia đình cả năm | Đồng cô 36 giá hát văn hầu đồng