Lời bài hát: Hầu đồng xuân Mậu Tuất

Hầu đồng xuân Mậu Tuất -

Hầu đồng xuân Mậu Tuất