Lời bài hát: Văn Thờ – Xuân Hinh với Văn Ca Thánh Mẫu | Đạo diễn Phạm Đông Hồng

Văn Thờ – Xuân Hinh với Văn Ca Thánh Mẫu | Đạo diễn Phạm Đông Hồng -

Văn Thờ – Xuân Hinh với Văn Ca Thánh Mẫu | Đạo diễn Phạm Đông Hồng