Lời bài hát: Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Chầu Mười

Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Chầu Mười -

Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Chầu Mười