Lời bài hát: Đi cấy – Quan họ tình bạn ngọt ngào da diết

Đi cấy – Quan họ tình bạn ngọt ngào da diết -

Đi cấy – Quan họ tình bạn ngọt ngào da diết