Lời bài hát: Em Vẫn Chờ Anh/ Về xứ Nghệ cùng em – Dân Ca Trữ Tình xứ Nghệ nhiều nghệ sĩ

Em Vẫn Chờ Anh/ Về xứ Nghệ cùng em – Dân Ca Trữ Tình xứ Nghệ nhiều nghệ sĩ -

Em Vẫn Chờ Anh/ Về xứ Nghệ cùng em – Dân Ca Trữ Tình xứ Nghệ nhiều nghệ sĩ