Lời bài hát: Giận mà thương – Những ca khúc dân ca xứ Nghệ của Hồng Hạnh

Giận mà thương – Những ca khúc dân ca xứ Nghệ của Hồng Hạnh -

Giận mà thương – Những ca khúc dân ca xứ Nghệ của Hồng Hạnh