Lời bài hát: Giáng Tiên và những khúc nhạc dân ca trữ tình vọng xưa.

Giáng Tiên và những khúc nhạc dân ca trữ tình vọng xưa. -

Giáng Tiên và những khúc nhạc dân ca trữ tình vọng xưa.