Lời bài hát: Liên khúc ai khổ vì ai – Trộm nhìn nhau Giáng Tiên if Ngô Quốc Linh

Liên khúc ai khổ vì ai – Trộm nhìn nhau Giáng Tiên if Ngô Quốc Linh - ,

Liên khúc ai khổ vì ai – Trộm nhìn nhau Giáng Tiên if Ngô Quốc Linh