Lời bài hát: Ứớc nguyện đầu xuân

Ứớc nguyện đầu xuân -

Ứớc nguyện đầu xuân