Lời bài hát: Hát Chèo Cổ Đặc Sắc Hay Nhất 2017 | Thu Huyền, Minh Phương, Thùy Linh, Thu Hòa

Hát Chèo Cổ Đặc Sắc Hay Nhất 2017 | Thu Huyền, Minh Phương, Thùy Linh, Thu Hòa - , , ,

Hát Chèo Cổ Đặc Sắc Hay Nhất 2017 | Thu Huyền, Minh Phương, Thùy Linh, Thu Hòa