Lời bài hát: Hát Chèo Thái Bình Hay Nhất 2017: Hát Chèo NSƯT Thùy Linh

Hát Chèo Thái Bình Hay Nhất 2017: Hát Chèo NSƯT Thùy Linh -

Hát Chèo Thái Bình Hay Nhất 2017: Hát Chèo NSƯT Thùy Linh