Lời bài hát: Ông Hoàng Mười – NSƯT Xuân Hinh | Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu

Ông Hoàng Mười – NSƯT Xuân Hinh | Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu -

Ông Hoàng Mười – NSƯT Xuân Hinh | Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu