Lời bài hát: Liên Khúc Anh Về Miền Tây – Tường Nguyên , Tường Khuê, Kim Thư, Lâm Ngọc Hoa

Liên Khúc Anh Về Miền Tây – Tường Nguyên , Tường Khuê, Kim Thư, Lâm Ngọc Hoa - , , ,

Liên Khúc Anh Về Miền Tây – Tường Nguyên , Tường Khuê, Kim Thư, Lâm Ngọc Hoa