Lời bài hát: Liên Khúc Gạo Trắng Trăng Thanh – Thề Non Hẹn Biển – Trường Sơn, Kim Thư

Liên Khúc Gạo Trắng Trăng Thanh – Thề Non Hẹn Biển – Trường Sơn, Kim Thư - ,

Liên Khúc Gạo Trắng Trăng Thanh – Thề Non Hẹn Biển – Trường Sơn, Kim Thư