Lời bài hát: Liên Khúc Câu Hò Điệu Lý Còn Đây – Lý Diệu Linh ft Đoàn Minh

Liên Khúc Câu Hò Điệu Lý Còn Đây – Lý Diệu Linh ft Đoàn Minh - ,

Liên Khúc Câu Hò Điệu Lý Còn Đây – Lý Diệu Linh ft Đoàn Minh