Lời bài hát: Tuyển Chọn Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Của Đoàn Minh

Tuyển Chọn Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Của Đoàn Minh -

Tuyển Chọn Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Của Đoàn Minh