Lời bài hát: Tuyển chọn tân cổ giao duyên hay nhất của Đoàn Minh

Tuyển chọn tân cổ giao duyên hay nhất của Đoàn Minh -

Tuyển chọn tân cổ giao duyên hay nhất của Đoàn Minh