Lời bài hát: Liên Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Hay Nhất Đi Cùng Năm Tháng

Liên Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Hay Nhất Đi Cùng Năm Tháng -

Liên Khúc Dân Ca Xứ Nghệ Hay Nhất Đi Cùng Năm Tháng