Lời bài hát: Liên Khúc hình bóng quê nhà

Liên Khúc hình bóng quê nhà - ,

Liên Khúc hình bóng quê nhà