Lời bài hát: Album Phận Bạc- Song ca Khưu Huy Vũ – Dương Hồng Loan

Album Phận Bạc- Song ca Khưu Huy Vũ – Dương Hồng Loan - ,

Album Phận Bạc- Song ca Khưu Huy Vũ – Dương Hồng Loan