Lời bài hát: Liên khúc Ở hai đầu nỗi nhơ – Sợi nhớ sợi thương

Liên khúc Ở hai đầu nỗi nhơ – Sợi nhớ sợi thương - ,

Liên khúc Ở hai đầu nỗi nhơ – Sợi nhớ sợi thương